ČESKÁ REPUBLIKA Člen Mezinárodní záchranářské federace Rescueinternational info@vodnizachrana.eu 00421 908 55 00 99
Přihláška na webu  již plně funkční přihlašujte se na termín.Kurz plavčíků a mistrů plavčíků : Praha 25.05.2024  ro více info o kurzu klepněte na banner na pravé straně podmínky kurzu 2024 xxx při počtu 7 a více kurz přímo ve Vašem Městě

Kurzy plavčíků

plagat_RW_2017_CZ

Kurz plavčík záchranář na bazénech

Tento kurz je určen všem zájemcům o práci plavčíka na bazénech doma a v zahraničí. V kurzu se účastníci seznámí s technikou záchrany na bazénech, poskytováním první pomoci, ošetřováním úrazů, koordinací záchrany, jakož i s pracovními povinnostmi plavčíka na různých typech bazénů.
Podmínky: věk min 16 let, plavecká způsobilost
Po kurzu úspěšní absolventi získají licenci mezinárodní federace RSI plavčík záchranář na bazénech, která jim umožňuje provádět práci plavčíka kdekoliv doma a ve světě.
plagat_RW_2017_CZ

Kurz Mistr plavčík záchranář na otevřené vodní ploše

Tento kurz je určen těm, kteří chtějí vykonávat práci plavčíka na plážích doma a v zahraničí. V kurzu se účastníci důkladně seznámí s technikou záchrany na otevřené, zamrzlé vodní ploše, při povodni a na moři. Převážná část kurzu je organizována formou řešení modelových situací a nácviku užívání nejmodernější záchranářské výstroje a vybavení.
Po kurzu úspěšní absolventi získají licenci mezinárodní federace RSI plavčík záchranář na otevřené vodní ploše podle svých dosažených zkušeností v kurzu a to následovně:
Kategorie A: záchranář na otevřené a zamrzlé vodní ploše
Kategorie B: záchranář na plážích a moři
Kategorie C: vedoucí záchranného týmu vůdce plavidla na moři
Podmínky: věk min 18 let, dobrá plavecká způsobilost, dosažená licence plavčík záchranář na bazénech / možnost ji absolvovat souběžně s kurzem záchranář na otevřené vodní ploše